sago

antigan

thuoc thuy san sagophar

thuoc thu y sagophar

sagophar
sulbac
CÔNG TY THUỐC
THÚ Y - THỦY SẢN SAGOPHAR
(028)38 315 645
nut_menu
vi en
Hotline: (028)38 315 645
LOẠI BỎ BỆNH GAN TỤY CẤP BẰNG HỆ SỢI NẤM

Theo Han et al (2015), bệnh gan tụy cấp trên tôm (EMS/AHPND) được gây ra bởi các chủng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus có chứa các gen độc tố PirA và PirB tương tự như độc tố Photorhabdus spp. Nhiều nghiên cứu cho rằng hệ sợi nấm có khả năng loại bỏ một số vi khuẩn và kim loại nặng khỏi nước (Stamets, 2005; Stamets et al., 2013). Tuy nhiên hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu về việc sử dụng hệ sợi nấm trong kiểm soát mầm bệnh do vi khuẩn gây ra trên tôm.

Bệnh hoại tử gan tụy gây nhiều thiệt hại trên tôm nuôi. Ảnh: NACA

Trong thí nghiệm này, tôm được gây cảm nhiễm bằng 5ml dịch huyền phù Vibrio parahaemolyticus nồng độ 105 CFU/ml vào các bình đối chứng dương và các bình nghiệm thức chứa hệ sợi nấm. Khoảng 5g cơ chất bao phủ bởi các sợi nấm gồm (Schizophyllum commune, Pleurotus ostreatus và Pycnoporus sanguineus) được áp dụng trên từng bể nuôi tôm Penaeus vannamei (tôm thẻ chân trắng) PL30-35 riêng lẻ.

Trong thí nghiệm ngâm hệ sợi nấm trực tiếp, tỷ lệ sống trên tôm trong các nghiệm thức cao đáng kể lên đến 75%, trong khi tôm ở các nghiệm thức đối chứng dương đã chết sau 4 ngày thí nghiệm. Tỷ lệ loại bỏ mầm bệnh của S. commune và P. sanguineus lớn hơn 90% thì P. ostreatus chỉ là 75%. Nhưng tỷ lệ sống trên tôm của nghiệm thức chứa hệ sợi nấm P. ostreatus là cao nhất và ổn định nhất trong ba loại nấm. Điều này có thể do tác động của các hợp chất sinh học được bài tiết bởi loài nấm này, có khả năng ức chế vi khuẩn ở mức độ thấp hơn hai loài kia, nhưng không làm ảnh hưởng nhiều đến sự sinh trưởng của tôm.

Thí nghiệm được lặp lại 2 lần, lấy mẫu nước tại 2 thời điểm khác nhau và trải đĩa tương tự như các thí nghiệm trước đó. Cụ thể, số lượng vi khuẩn V. parahaemolyticus đã giảm tới tới 93,5% với sự hiện diện của P. sanguineus, 91,8% đối với S. commune trong khi P. ostreatus chỉ là 70.75% thấp nhất trong 3 loài nấm.

Kết quả thí nghiệm cho thấy khả năng loại bỏ vi khuẩn V. parahaemolyticus của loài P. sanguineus là cao nhất mặc dù tỷ lệ sống trên tôm thẻ chân trắng còn thấp vào khoảng 65%. Do vậy cần có thêm nhiều nghiên cứu nhằm tối đa hóa khả năng kiểm soát vi khuẩn gây bệnh AHPND trên tôm của hệ sợi nấm để có thể ứng dụng thực tế trong nuôi tôm. Việc sử dụng hệ sợi nấm để kiểm soát dịch bệnh AHPND trên tôm với lợi thế chi phí thấp và thân thiện với môi trường là một phương pháp đầy tiềm năng trong tương lai.

Nguồn: tepbac.com (https://tepbac.com/tin-tuc/full/loai-bo-benh-hoai-tu-gan-tuy-cap-bang-he-soi-nam-30227.html)

Ngày đăng: 13/04/2020

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY THUỐC THÚ Y - THỦY SẢN SAGOPHAR
Đang Online: 5 | Tuần: 651 | Tổng truy cập: 95413